Οι ειδικότητες (SPECIALTIES) της PADI αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και απευθύνονται σε έμπειρους δύτες που επιθυμούν να ασχοληθούν διεξοδικότερα με κάποια συγκεκριμένα είδη καταδύσεων και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Παρακάτω αναγράφονται όλες οι ειδικότητες που θα μπορέσετε να βρείτε στο καταδυτικό μας κέντρο.

Είστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες;

 • Night Diver
 • Deep Diver
 • Wreck Diver
 • Search and Recovery Diver
 • Boat Diver
 • U/navigator
 • Multilevel Diver
 • Enriched Air Diver
 • Equipment Specialist
 • Project Aware
 • Peak Performance Buoyancy Diver
 • Aware Coral Reef Conservation Specialty