Εκτός του προγράμματος OPEN WATER DIVER, η PADI διαθέτει ακόμα 3 προγράμματα, το ADVANCED OPEN WATER DIVER το οποίο θα βοηθήσει τον αυτοδύτη να βελτιώσει τις ικανότητες του μέσα στο νερό και θα μπορέσει να επισκεφτεί βαθύτερα νερά (μέχρι και 30 μέτρα!), το RESCUE DIVER που έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει αλλά και να προετοιμάσει τον αυτοδύτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να εφαρμόσει τεχνικές αποφυγής και να παρέχει άμεσα μέσω της εμπειρίας που θα αποκτήσει την βοήθεια του και τέλος το πρόγραμμα DIVE MASTER το οποίο διαφέρει από τα παραπάνω καθώς έχει επαγγελματική ισχύ και με την ολοκλήρωση του είστε και επίσημα βοηθός εκπαιδευτή και μπορείτε να εργαστείτε σε όποιο καταδυτικό κέντρο επιθυμείτε, οποιασδήποτε χώρας διότι αναγνωρίζεται παγκοσμίως.