Στο επίπεδο της εκπαίδευσης Rescue Diver, οι δύτες είναι έτοιμοι να μάθουν πώς να διαχειρίζονται πιο πολύπλοκες έκτακτες ανάγκες του καταδυτικού περιβάλλοντος, να εφαρμόζουν άμεσες τεχνικές αποφυγής προβλημάτων και να παράσχουν βοήθεια σε τρίτους σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Αν και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης διάσωσης χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, το πρόγραμμα αποτελεί μία απολαυστική πρόκληση που αυξάνει την αυτοπεποίθηση του δύτη.

Το πρόγραμμα Rescue Diver της PADI βασίζεται στις δεξιότητες που αποκτούν οι δύτες κατά τη διάρκεια διαφόρων Καταδύσεων Περιπέτειας.

Διάρκεια προγράμματος: 3 – 5 ημέρες

Τα  θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω της online διδασκαλίας PADI e-learning και έτσι υπάρχει και η δυνατότητα να τα ολοκληρώσει κανείς εξ αποστάσεως.

PADI Rescue Diver